Tízmillió lépés Magyarországon – Pécs / Boda – „Atomtemető”

2019-07-21T11:07:34+00:002019. július 21. vasárnap|Országjárás|0 Comments

Pécset elárulták – Orbán Viktor nem tartotta a szavát!

Orbán Viktor személyesen ígérte meg a Pécsett, és a térségben élőknek, hogy a beleszólásuk nélkül nem lesz „atomtemető” a közelben. Ez az ígéret nem teljesült: a mai napig sem kérdezték meg a pécsieket, mégis elindult idén az engedélyezési eljárás, ami által eldőlt, hogy a döntéshozók csak ebben a térségben gondolkodnak tovább. Felmerül a kérdés, hogy Orbán Viktor csapta be az itt élőket, vagy őt vezették meg a beosztottjai. Az világos: a miniszterelnöknek joga van kijelenteni, hogy Pécsnek vétójoga van. De akkor ki felel azért, hogy ez nem érvényesült? Most kiderül, hogy pontosan mi történt. 

A miniszterelnöknek ugyanis 15 napra lesz, hogy hivatalosan válaszoljon a következő kérdésekre:

„Pécs csak egy ATOMTEMETŐT érdemel? Hányszor csapják még be az itt élőket?”

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Itt az ideje, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba a nagy aktivitású nukleáris hulladékok végleges elhelyezése, tehát az ún. „atomtemető” kérdésében, ezért Önhöz fordulunk egy igen részletes kérdés-sorozattal. Az itt megfogalmazott kérdéseknek külön-külön is jelentősége van, ezért kérjük érdemben válaszoljon ezekre.

Külön is szeretnénk indokolni, hogy miért Önhöz, Magyarország Miniszterelnökéhez intézzük kérdéseinket:

 • ennek legfőbb oka, hogy Ön volt az, aki az ország miniszterelnökeként személyesen fogalmazott meg egy világos, egyértelmű ígéretet e kérdések tárgyát képező projekt (az „atomtemető”) kapcsán – és világos, hogy Önnek joga van e kérdésben jognyilatkozatot tenni;
 • a beosztott miniszterek, kormánytagok, sőt a fideszes városvezetés, és Pécs város, valamint a térség fideszes országgyűlési képviselői számtalan esetben bizonyították, hogy ebben a kérdésben is egyszerű bábként, az Ön politikájának önálló akarta nélküli végrehajtóiként viselkednek.

De ne legyünk igazságtalanok, ezért itt is megemlítjük: ahogy a jelenlegi kormány elárulja Pécset, ahogy a jelenlegi fideszes képviselők nem törődnek az itt élőkkel, ahogy a mostani fideszes városvezetés tétlenül nézi ezt a folyamatot, úgy a korábbi szocialista kormányok, Pécs korábbi szocialista vezetése, a várost korábban irányító (és most a hatalomba ismét visszakapaszkodni igyekvő) személyek sem tettek SEMMIT ebben az ügyben, amikor tehettek volna. Ahogy a Fidesz politikusai, úgy a balliberális döntéshozók sem álltak soha ebben a kérdésben Pécs, a pécsiek, és a térségben élők mellé.

Ön egy 2015-ös pécsi látogatása alkalmával közös sajtótájékoztatót tartott Páva Zsolt polgármesterrel (2015. április 28-án), ahol egy ígéretet a pécsiek számára, amit ők azóta sem felejtettek el. (Egész pontosan számos ígéretet tett, de jelen dokumentumban az „atomtemető” kapcsán tett nyilatkozatával, és ezzel a kérdéskörrel foglalkozunk.)  Ez az ígéret arról szólt, hogy nem születhet döntés a városban vagy annak közvetlen környezetében történő nukleáris létesítmények létesítése ügyében anélkül, hogy ahhoz a pécsiek, és a környéken élők hozzájárulnának.

Pontosan a következőket mondta (a kormány oldalán közzétett részletes beszámoló szerint):

És végezetül volt még egy kérdés, amely nem a fejlődéshez kapcsolódik, de előkerül. Ez a nukleáris létesítmények és Pécs város viszonyrendszere. Amikor ide érkeztem akkor is találkoztam itt egy féltucatnyi ingerült és dühös emberrel. Pontosan nem értem az ingerültségük és a dühük okát. Pécs városának nagy hagyománya van abban, hogy ilyen kérdéseket hogyan kell rendezni, és a magyar kormánynak is nagy hagyománya van a tekintetben, hogy kell a pécsiekkel az ilyen kérdéseket közösen rendezni. Világos irányelveket követünk. Pécsiek nélkül ilyen kérdésekben nem lehet dönteni. Az lesz, amit Pécs és a Pécs környékiek akarnak az ilyen kérdésekben, ebben a konkrét kérdésben is. Úgyhogy várjuk, hogy Pécs városa és a Pécs környéki települések döntésre jussanak. Nem szükséges tehát a kormány ellen tüntetni, mert ezt a kérdést nem a kormány fogja eldönteni, hanem Pécs városának javaslata alapján közösen fogjuk megtalálni a megoldást, ahol elsőbbséget kap a pécsi és a Pécs környéki emberek véleménye.”

Lázár János az Ön látogatásának másnapján adott interjút miniszterként a helyi önkormányzati lapnak, melyben a következőket nyilatkozta a Bodai atomtemető-projekt kapcsán:

Semmilyen döntés nem született még. Huszonhárom éve folyik egy elemző munka, most annyi történt, hogy újabb vizsgálatokat rendelt meg az állam 2018-ig bezárólag. Orbán Viktor arról biztosította a pécsieket és a környéken élőket, hogy nélkülük nem lesz döntés; a kormány sem nélkülük, sem ellenük nem határoz.”

Miniszterelnök Úr, az Ön nyilatkozatát követően Páva Zsolt polgármester is felbátorodott, és nyilatkozott a kérdésben:

Pécsiek nélkül nem lesz atomtemető – közölte csütörtökön Páva Zsolt pécsi polgármester.

Mint írta, az elmúlt hetekben ellenzéki politikai pártok és különféle csoportosulások megpróbáltak „atomügyet kreálni” Pécsett, és ennek érdekében megpróbálják félrevezetni a pécsieket, becsapni az embereket. Úgy tesznek, mintha eldöntött tény lenne a bodai atomhulladék tároló ügye, miközben egyáltalán nem az! – írta.

Pécs vezetése örül, hogy Orbán Viktor miniszterelnök is megerősítette őket abban, hogy a pécsiek véleménye és megkérdezése nélkül nem épülhet a jövőben semmiféle atomhulladék-tároló a Mecsekben”.

A fenti nyilatkozatokat fontos volt itt is rögzíteni, de akkor most jöjjenek a tények:

Miniszterelnök úr is kétségbe vonja, hogy döntés született volna az „atomtemető” Boda térségében (a Bodai agyagkő formációt érintően) történő létesítéséről?

 • Kérdezzük ezt annak fényében, hogy az Országgyűlés elfogadta a radioaktív hulladékok kezelésének nemzeti politikáját, mely szerint a nagy aktivitású fenti radioaktív anyagokat egy erre a célra kialakított mélységi geológiai tároló fogadja majd be, és e tároló lehetséges helyszíne kapcsán egyetlen térségben, a bodai agyagkő formáció kapcsán folyik kutatási tevékenység?
 • A Bodai agyagkő formáció kutatására eddig megközelítőleg 10 Mrd forintot költöttek már el, sok év alatt. Miként volt lehetséges ekkora összeg elköltése, ha nem született döntés ebben a kérdésben?
 • Miniszterelnök Úr, ki vállalja a politikai felelősséget azért, hogy a kutatási folyamatban, a potenciális kutatási helyszínek kijelölésekor nem vették figyelembe a társadalmi és gazdasági tényezőket, tehát azt, hogy Boda térsége szomszédságában van Dunántúl legnagyobb városa, és számos más településsel együtt az ország egyik legnagyobb vidéki agglomerációja?
 • Ki vállalja a politikai felelősséget azért, hogy a kutatások kapcsán nincsenek alternatív helyszínek?

Ön a pécsieknek ígéretet tett 2015-ben. Ezt megerősítette Lázár János miniszter és Páva Zsolt polgármester is. Miniszterelnök úr, már ezt megelőzően, de különösen ezt követően – akkor még az LMP pécsi önkormányzati képviselőjeként – számtalanszor nyújtottunk be kezdeményezést, ami éppen azt szolgálta, hogy a Pécsett élők döntési helyzetbe kerüljenek. A Fidesz helyi képviselői ezt megakadályozták.

 • Ön mit értett az alatt, hogy várják Pécs döntését?
 • Pécs fideszes vezetése nem hibázott, amikor a kérdést annyiszor söpörte le az asztalról, ahányszor (akkor még önkormányzati képviselőként) benyújtottam?

Miniszterelnök úr, a Lázár János, és Páva Zsolt által is megemlített folyamat lezárult 2018-ban, és az újabb döntés született az „atomtemető” ügyében. E kutatási fázis lényege volt, hogy megállapítsák, van-e a Bodai agyagkő formáció alkalmasságát kizáró tényező. Mivel az eljárás során úgy ítélték meg, hogy nincs (teljesen mértékben SEMMIBE VÉVE a pécsiek, és a térségben élők szempontjait!), elindult a hosszú folyamatnak az a szakasza, az ún. telephelykutatási program, amelyhez formális engedélyezési eljárás szükséges. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére az Országos Atomenergia Hivatal 2009. február 8-án elindította a telephelykutatási keretprogram engedélyére vonatkozó közigazgatási eljárást. Egy hosszú és rendkívül költséges folyamat indult el, amelynek lényege, hogy további eljárások által eldöntsék, hogy e kőzet-formáción belül (!) pontosan hol létesülhet majd a tároló. Tehát DÖNTÉS SZÜLETETT arról, hogy Boda térségében, tehát a Dunántúl legnagyobb városának szomszédságában létesül majd a tároló.  

A fideszes „atomtörvény” értelmében Pécs lakosság – a valósággal tökéletesen ellentétes módon, és az Ön által is a pécsiek számára elismert jogosan megillető döntési kompetenciával ellentétesen – nincs formális döntési helyzetben egy olyan objektum kialakítása kapcsán, amelyre példa a világos sehol nincs még, tehát sehol nem nyitottak meg hivatalos mélységi geológiai tárolót, amely nagy aktivitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgálna.

 • Ön elismerte, hogy Pécsnek, az itt élőknek, és a térség lakóinak JOGA VAN dönteni a kérdésben. Az Ön által tett ígéretet követően miért módosították mégis úgy az „atomtörvényt”, hogy senki ne tudjon egy ilyen projekthez érdemben hozzászólni, aki nem az újonnan meghatározott, egészen elképesztő, néhány száz méteres területen belül él?
 • Miniszterelnök Úr! Mi indokolta ezt, az Ön ígéretével tökéletesen ellentétes politikai döntés ütemezését? Miért vonták meg a valódi érintettek döntési jogát, éppen az Ön ígéretét követően?
 • Miniszterelnök Úr adott politikai utasítást arra, hogy módosítsák az atomtörvényt, és Pécset és még számos más környéki települést formálisan zárjanak ki a döntési folyamatból?
 • Miniszterelnök Úr egyetért azzal, hogy Pécs önkormányzatának, és a pécsi polgároknak nincs formális döntési joga a szomszédságban létesülő atomtemető megépítése kapcsán? Ha igen, akkor miért tett ígéretet az itt élőknek? Ha nem, akkor miért engedte az atomtörvény ilyen gyalázatos módosítását?
 • Miért söpörték le az LMP képviselői által benyújtott javaslatot (az atomtörvény módosítására), ami formálisan is az érintett települések kezébe adta volna a döntés lehetőségét egy atomtemető létesítés tárgyában?
 • És a legfontosabb kérdésünk: Miniszterelnök Úr egy hivatalos sajtótájékoztatón tett ígéretet arra, hogy bevonják a döntéshozatalba az itt élő embereket, ezért a kérdésem, hogy miért nem tartotta meg azt az ígéretét, amit személyesen tett a pécsieknek?

Az ígéretüket tehát megszegték. Döntöttek Pécs és térségének beleegyezése nélkül. Vállalniuk kell ennek minden politikai felelősségét. Kérdezzük továbbá, hogy ki vállalja annak minden egyéb felelősségét, hogy elmaradt döntés miatt most több milliárd forintot költenek majd el a térségben a kutatásokra, esetleg beruházásokra, és ezt követően (egy felelős, és az ígéreteit valóban betartó miniszterelnök, kormány, és parlamenti többség által valóban döntési helyzetbe hozott polgárok), Pécs és térsége formálisan is elutasítja majd az atomtemető megépítését, akkor ezek a költések értelmetlenné válnak?

Miniszterelnök Úr! Mi várjuk megtisztelő válaszát a kérdéseinkre. De nem ez a fontos: az a lényeges, hogy Pécs, Szentlőrinc, Bicsérd, Szabadszentkirály, Boda, Kővágószőlős, Orfű, Cserdi, Bakonya, Kővágótöttös, Cserkút, Pellérd, Zók, Aranyosgadány, Bükkösd, Helesfa, Hetvehely, Abaliget és más települések lakossága is tudni akarja: miért nem tartotta be az ígéretét, miért zárták ki e települések lakóit a döntés lehetőségéből, és miért akarnak a térségbe ilyen eljárással egy a világon máig példátlan objektumot, egy „atomtemetőt” létesíteni?

Tisztelettel,

Dr. Keresztes László Lóránt, országgyűlési képviselő, frakcióvezető,

Demeter Márta, országgyűlési képviselő, frakcióvezető-helyettes,

Hohn Krisztina, országgyűlési képviselő.

A parlamentben is több alkalommal szólaltam fel ebben a témában: